Fisketips

Fisketips

Nesjøen er et eldorado for den som søker spenning og elsker utfordringer, som det å få Nesjørøya på kroken.

Mange typer fiskeredskap kan benyttes, slik som langdrag /marklokker /sulis, pilk, oter og garn.

Dorging med lagdrag er mest utbredt. Som agn er magott og mark mest utbredt.                               

Garnfiske på sensommeren kan gi store fangster og nesjørøya er fin fisk både til rakfisk, røyking, graving og vanlig matfisk.